ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΚΥΠΡΩ, ΚΕΝΥΑ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπῶν καί τήν Ἐκκλησίαν Κατακομβῶν Ρωσίας, καί ὁ ἱερεύς π. Μιχαήλ Ἰωάννου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐκπροσωπῶν καί τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κένυα Αφρικῆς, μετέβησαν εἰς Ρουμανίαν καί ἔλαβον μέρος εἰς τό συλλείτουργον μετά τῶν Ἐπισκόπων Κασσιανοῦ καί Γεροντίου, τό ὁποῖον ἐπραγματοποιήθη εἰς Ρουμανίαν διά τήν ἐπισφράγισιν τῆς ἐν τῆ κοινῆ Ὁμολογία - Ἐκκλησιολογία ἑνότητος τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τάς Ὁποίας ἐξεπροσύπουν  
Παραθέτομεν φωτογραφικόν ρεπορτάζ καί θά ἐπανέλθωμεν.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΓΟΕΕ 2008