ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
27.07/9.08.2008
(Μέρος πρώτο)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008